ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΛΜΠΟΥΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ALBUMSPREADESIGN.COM

 1. Με την υποβολή παραγγελίας σχεδίασης και εκτύπωσης άλμπουμ (εφεξής Παραγγελία) μέσα από τον δικτυακό μας τόπο, δηλώνεται ότι αποδέχεστε του Όρους Χρήσης του δικτυακού μας τόπου, την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζουμε και τους όρους του παρόντος εγγράφου που ακολουθούν. 
 2. Με την Παραγγελία δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών που μας αποστέλλετε και μας παραχωρείται το δικαίωμα επεξεργασίας και εκτύπωσης τους για εσάς.
 3. Για κάθε Παραγγελία μπορείτε να στείλετε τετρακόσιες (400) φωτογραφίες χωρίς καμία χρέωση, από τις οποίες οι σχεδιαστές μας θα επιλέξουν για να στήσουν το δημιουργικό του άλμπουμ σας. Για τις πέραν των τετρακοσίων (400) φωτογραφιών θα υπάρχει μία επιπλέον χρέωση 0,10€/φωτογραφία για την διαδικασία διαλογής και σχεδίασης που θα σας αναλυθεί στην επιβεβαίωση της Παραγγελίας
 4. Κατά την διάρκεια της σχεδίασης και παραγωγής της Παραγγελίας όλη η επικοινωνία θα γίνεται μέσω email, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια και αρχείο της επικοινωνίας. Οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία θα πρέπει να επιβεβαιώνεται και με σχετικό email.
 5. Σχεδίαση άλμπουμ από εμάς:
  1. Κάθε Παραγγελία της οποίας την σχεδίαση έχουμε αναλάβει εμείς, υλοποιείται σε δύο (2) φάσεις. Μετά την υποβολή της Παραγγελίας μέσα από την σχετική φόρμα στο δικτυακό μας τόπο, θα λάβετε την επιβεβαίωση της Παραγγελίας με email και την ανάλυση του τελικού κόστους. Με την επιβεβαίωση καταβολής της προκαταβολής, που είναι το 50% του τελικού κόστους, από την επόμενη εργάσιμη ξεκινά η 1η φάση και μέσα τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες θα ετοιμαστεί η επισκόπηση του άλμπουμ σας. Αφού ολοκληρώσετε την επισκόπηση σας και ζητήσετε τις αλλαγές που θέλετε μέσω email και πάλι μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, από την λήψη της απάντησης σας, θα ετοιμαστεί το νέο δημιουργικό του άλμπουμ σας.
  2. Εάν ζητήσετε επιπλέον επισκοπήσεις, πέραν των τριών (3) δωρεάν που περιλαμβάνονται με την υπηρεσία σχεδίασης, το κόστος της κάθε επισκόπησης (20€) θα προστεθεί στο τελικό ποσό εξόφλησης. Μπορείτε να ζητήσετε μέχρι τρεις (3) επιπλέον επισκοπήσεις επί πληρωμή.
  3. Μετά την ημερομηνία ανάρτησης της επισκόπησης, η Παραγγελία σας θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής απάντησης για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Στο διάστημα αυτό θα σας υπενθυμίζουμε, κάθε δέκα (10) ημέρες για την επισκόπηση του σχεδίου σας. Με την παρέλευση των εξήντα (60) ημερών και εφόσον δεν έχετε απαντήσει στην επισκόπηση, η Παραγγελία θα τεθεί σε κατάσταση προσωρινό αρχείο για άλλες εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Και πάλι θα σας υπενθυμίζουμε με email για την απάντηση σας. Εάν περάσει και το δεύτερο διάστημα των εξήντα (60) ημερών, τότε, η παραγγελία σας θα τεθεί σε κατάσταση αρχείου για ακόμη εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, από την οποία μπορεί να ανακτηθεί με ένα κόστος 20€. Εάν παρέλθει και το τρίτο διάστημα των εξήντα (60) ημερών χωρίς να απαντήσετε στην επισκόπηση, τότε η Παραγγελία θα διαγραφεί οριστικά και η οποιαδήποτε επαναφορά της μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ με νέα Παραγγελία. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.
  4. Με την επιλογή του τελικού δημιουργικού και την επιβεβαίωση εξόφλησης της Παραγγελίας, ξεκινά η παραγωγή της που διαρκεί από δέκα (10) έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.
 6. Σχεδίαση σαλονιών από εσάς:
  1. Με την αποστολή των σαλονιών από εσάς και την επιβεβαίωση εξόφλησης της Παραγγελίας, ξεκινά η παραγωγή της που διαρκεί από δέκα (10) έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.  
 7. Με την ολοκλήρωση της Παραγγελίας σας θα λάβετε email με την ημερομηνία αποστολής, τον τρόπο αποστολής και λοιπές πληροφορίες.
 8. Εάν μετά την έναρξη της 1ης φάσης (σχεδίαση άλμπουμ) ζητήσετε την ακύρωση της παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.