τροποι αποστολησ

Με Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.)

Η παραγγελία σας αποστέλλεται ως δέμα με δυνατότητα παρακολούθησης (tracking number). Ανάλογα με το που βρίσκεστε θα χρειαστούν περίπου 3 – 8 εργάσιμες και ενδεχομένως να χρειαστεί να το παραλάβετε από το κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ.

Το κόστος, που περιλαμβάνει συσκευασία και αποστολή, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 6-16€ ανάλογα τον όγκο και το βάρος του πακέτου.

Με Couurrier

Ανάλογα με το που βρίσκεστε θα χρειαστούν περίπου 3 – 5 εργάσιμες.   

Το κόστος, που περιλαμβάνει συσκευασία και αποστολή, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 16-36€ ανάλογα τον όγκο και το βάρος του πακέτου.